Sezónna uzávera na Ďumbieri

Od roku 1993 je uzatvorená časť turistickej značenej trasy č. 0801  v úseku chata  M.R.Štefánika – Ďumbier.  Dôvodom jej uzatvorenia bola neúnosná antropogénna erózia, a následné deštrukčné procesy. Hranica sezónneho uzáveru je vyznačená v teréne dreveným oplotením a pohyb je možný len po tyčovom značení v čase súvislej snehovej pokrývky o hrúbke 15 cm.Vlastnú eróziu naštartovalo nesprávne trasovanie a skracovanie chodníka a množstvo turistov prechádzajúcich týmto frekventovaným miestom. Paradoxne ešte začiatkom 70-tych rokov sa tu pásol dobytok.

 

Eróznou činnosťou bol a je najviac poznačený JV svah Ďumbiera od sedla pri chate M.R.Štefánika pod vrchol ( 1720 – 2000 m n.m.). Erózna plocha predstavuje približne 13 ha, priemerný sklon svahu je 28%. Práce na sanácii sa začali v 1993 roku, následne po uzatvorení chodníka. Najprv prebehlo odvodnenie eróznych plôch a stabilizácia dna eróznych rýh. Tým sa  odstupňovalo dno a spomalil odtok. Následne bolo vysadených cca 1700 kusov sadeníc kosodreviny a erózne plochy sa prekryli protieróznou sieťou, mačinami a trávou nakosenou z okolitých svahov. V roku 1995 prebehla posledná časť revitalizácie svahu, kedy boli dosadené ďalšie sadenice kosodreviny a inštalované protierózne rohože.

 

Uzávera chodníka bola v teréne vyznačená drevenými zábranami, ku ktorým v r. 2004 pribudol aj informačný panel s názvom „Aký zmysel má obchádzka na Ďumbier?“, ktorý bol pri údržbe drevených zábran v r. 2011 nahradený informačným panelom vysvetľujúcim obchádzku na Ďumbier v slovenskom aj anglickom jazyku. Vzhľadom na viditeľné výsledky prác na protieróznych opatreniach, dosiahnutých aj vďaka rešpektovaniu uzávery chodníka, boli drevené zábrany v r. 2015 odstránené. Ponechaný bol len informačný smerovník s informáciou o pretrvávajúcej sezónnej uzávere a informačný panel, vysvetľujúci obchádzku na Ďumbier. Vzhľadom na časté a opakované nerešpektovanie sezónnej uzávery tohto chodníka pristúpil odbor strážnej služby NAPANT k opätovnej inštalácii zábran v tejto oblasti. Nové, prenosné, zábrany boli nainštalované 17. júla 2018.

 

Prosíme Vás, aby ste svojím  konaním neznehodnocovali dosiahnutý stav revitalizácie svahu a rešpektovali sezónny uzáver tejto lokality .