Spriechodnenie chodníka pod Kozím chrbtom

Spriechodnenie chodníka pod Kozím chrbtom

Októbrové dažde, rozmočená pôda a následné vývraty stromov spôsobili problémy na mnohých turistických chodníkoch.  Kompetentná organizácia, ktorá by bola zodpovedná za ich údržbu stále nebola určená (s výnimkou turistického značenia ktoré má v kompetencii Klub Slovenských Turistov). Prepiľovanie a spriechodňovanie turistických chodníkov  tak stále ostáva dobrovoľníckou činnosťou.

Uplynulý týždeň dobrovoľníci spolu so strážcom NAPANT-u prepílili a spriechodnili žltoznačený turistický chodník  a cyklotrasu v úseku sedlo Hadľanka – Hiadeľské sedlo. Pokiaľ plánuje slnečný záver jesene stráviť v prírode, môžete tak využiť aj tento chodník.

Foto: Ivan Pôbiš

Spracovala: Jana Kološtová