Sťahovanie pracoviska Banská Bystrica

Sťahovanie pracoviska Banská Bystrica

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici oznamuje všetkým spolupracujúcim subjektom, návštevníkom i širokej verejnosti ,

že tento týždeň ( 15.8 – 19.8. 2022) prebieha sťahovanie pracoviska Banská Bystrica do Slovenskej Ľupče.

Z  tohoto dôvodu bude dočasne (do pondelka 22.8. 2022 ) nedostupná pevná linka.

Od pondelka 22.8. 2022 zaniká pracovisko Banská Bystrica  a nahrádza ho pracovisko Slovenská Ľupča:

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici

pracovisko Slovenská Ľupča

Lichardova 129/52

976 13 Slovenská Ľupča

Mapku s označením miesta nového pracoviska, ako aj kontakty na zamestnancov nájdete na našej stránke v záložke KONTAKTY