Storočnica štátnej ochrany prírody na Slovensku

Storočnica štátnej ochrany prírody na Slovensku

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej.

Viac informácií o tomto podujatí, ako aj o 100. výročí si môžete prečítať v článku na stránke Štátnej ochrany prírody http://www.sopsr.sk/web/?cl=20482

Do podujatia 100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku je zapojená aj Správa NAPANT. Pri príležitosti tohoto výročia zasadili pracovníci Správy štyri pamätné stromy. Dve lipy malolisté v areáli terénnej stanice Správy NAPANT na Liptovskej Tepličke a dva jedince duba zimného v priestore areálu cintorína obce Liptovská Teplička. Výsadba týchto pamätných drevín sa uskutočnila 17. apríla 2019.  Ku každému stromu bude vyrobená informačná tabuľa s aktuálnym textom a označením dreviny, ktorá bude dodaná prostredníctvom riaditeľstva Štátnej ochrany prírody a následne osadená.

lipa malolistá

 

dub zimný

Správa NAPANT    pripravila pri príležitosti storočnice štátnej ochrany prírody na Slovensku  prírodovednú súťaž  Hypericum, s podtitulom – poznávať a ľúbiť svoj rodný kraj. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl okresu Brezno. Z oslovených 18 škôl sa do súťaže prihlásilo 10. Momentálne žiaci usilovne študujú propozície  https://www.napant.sk/sprava-np/ekovychova/hypericum-2019/ . Deň D, kedy si zmerajú sily v súťaži nastane 30. mája 2019 v priestore amfiteátra v obci Heľpa.

O priebehu súťaže Vás ešte budeme na našej stránke informovať, no už teraz by sme sa  radi poďakovali obci Heľpa za poskytnutie priestorov amfiteátra, ako aj za pomoc pri organizácii súťaže a rovnako riaditeľstvu Štátnej ochrany prírody na Slovensku za poskytnutie krásnych cien pre víťazov.