Sú snežné skútre problém? V Nízkych Tatrách áno.

Sú snežné skútre problém? V Nízkych Tatrách áno.

Správa zo strážnej služby a monitoringu veľkých šeliem:

Dňa 21.2.2019 bola vykonaná pracovná cesta do lokalít Vlačuhovo – sedlo Skorušiny ktoré ležia v ochrannom pásme národného parku Nízke Tatry. Cieľom cesty bolo mapovanie pobytových znakov veľkých šeliem a zisťovanie údajov o nelegálnom pohybe snežných skútrov a štvorkoliek v lokalitách s výskytom veľkých šeliem.

Sedlo Skorušiny je obľúbenou migračnou trasou najmä vlkov. Počas pracovnej cesty sa nám podarilo zmapovať stopy troch jedincov vlka dravého. Ich trus bol odobratý a následné odoslaný na genetickú analýzu. Ďalej sme podľa stôp zistili, že v danej lokalite jazdili dva snežné skútre zo smeru Močiare – Skorušiny – Vlačuhovo. Pravdepodobne sa jednalo o nelegálny vjazd, no mohlo ísť aj o aktivitu prislúchajúcu k obhospodarovaniu lesa či poľovnej zveri, čo sa nepodarilo ďalším šetrením potvrdiť, ale ani vyvrátiť. Z uvedeného dôvodu plánujeme oblasť podrobnejšie monitorovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Správa a foto: Ivan Pôbiš

Snežné skútre a ochrana prírody.

Snežné skútre nie sú problémom len v spomínanej oblasti, ale celoplošne v celých Nízkych Tatrách. Cez víkend zarezonoval prípad nezodpovedného vodiča, ktorý snežným skútrom narazil do ľudí v oblasti Donovalov. Rovnako nebezpečné ako pre ľudí sú snežné skútre aj pre zvieratá. Podrobnejšie túto problematiku vysvetlil Mgr. Dan Harťanský, vedúci odboru strážnej služby NAPANT v rozhovore s redaktorom RTVS Andrejom Bálintom, ktorý bol odvysielaný dňa 30.1. 2019 v Ranných správach RTVS (od 9. do 13. minúty )

admin