Tretí marcový deň si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Od roku 2013, kedy ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN), je najvýznamnejšou globálnou každoročnou udalosťou venovanou voľne žijúcim živočíchom a rastlinám.

V tento deň v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Cieľom je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy.

Viac informácií o tomto dni, ako aj tohtoročnej téme sa dočítate v článku na webe Štátnej ochrany prírody http://www.sopsr.sk/web/?cl=20751

Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, čarovné zákutia divej prírody nájdete aj v Nízkych Tatrách. Kým v samotnom národnom parku sú vyhradené výlučne zvieratám, pre návštevníkov sú určené turistické chodníky, v ochrannom pásme – podhorí Nízkych Tatier je stále čo objavovať. Neznáme dolinky, strácajúce sa a znovu sa objavujúce cestičky, miestami popretkávané potôčikmi, či spadnutými stromami lákajú k objavovaniu. Pokiaľ obývate niektorú z Nízkotatranských obcí, môžete  využiť priaznivé marcové počasie na objavovanie známejších i menej známych zákutí Vášho chotára – tí ostatní zatiaľ musia počkať, kým odznie pandémia. Pre všetkých prinášame pre potešenie pár fotografií zo zaujímavých Nízkotatranských zákutí a tiež záberov Nízkotatranských obyvateľov – voľne žijúcich zvierat, ktoré práve dnes slávia svoj sviatok.

Prírodné zákutia

Pôvodní obyvatelia

Dnešný oslávenci – medveď hnedý, vlk dravý,  mačka divá –  zástupcovia druhov chránených medzinárodným dohovorom o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES

Text: Jana Kološtová

Foto: Pavel Bornemisa, Jana Kološtová

Zábery a videá z fotopascí: Ivan Pôbiš