Svetový deň vody v NAPANT-e

Už od roku 1993 slávime každoročne 22. marca Svetový deň vody. Cieľom tejto aktivity je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na VODU, jej dôležitosť, problémy ktorým čelí, ako aj aktivity na jej zachovanie pre všetkých. Slogan „Voda pre všetkých!“ bol ústredným motívom tohtoročných osláv. Podrobnejšie sa problematike venuje článok Štátnej ochrany prírody, ktorý si môže prečítať tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20464

My v NAPANT-e sme si v rámci osláv Svetového dňa vody zvolili, ako ústredné motto všetkých našich aktivít slogan:
„Voda je život a bez vody nie je možný život na Zemi.“

S mladšími deťmi sme sa zamerali na problematiku kolobehu vody v prírode. Voda, ktorú dnes na Zemi máme, je tá istá voda, ktorá tu bola už pri vzniku Zeme, ktorú pili dinosaury, či ľudia pred mnohými rokmi. Žiadna nová voda nevzniká, ani nezaniká, len mení miesto a formu v ktorej sa na Zemi nachádza. Preto je veľmi dôležité akú bude mať táto voda kvalitu. Kolobeh vody sme si priblížili prostredníctvom príbehu troch vodných kvapiek VO-DI-ČKY z programu „Putovanie vodných kvapiek“, ktorý vypracoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Celú tému sme si zopakovali pri spievaní pesničky „Ako vznikajú mraky“ od zoskupenia Various a pohybovým stvárnením pesničky „Kvapká kvapka“ zo Zlatej brány. Aby sme šetrili vzácnou pitnou vodou, naučili sme sa aj správne si umývať ruky, či základné zásady šetrenia vodou v domácnosti.
Aktivitu sme realizovali s deťmi materskej a základnej školy v Hiadli, so žiakmi 3. ročníka ZŠ Predajná a so žiakmi 1. stupňa Základných škôl v Polomke a na Heľpe. Fotografie z priebehu aktivity si môžete pozrieť na stránke ZŠ Predajná : https://zspredajna.edupage.org/album/#gallery/541
Keďže voda znamená život nielen pre nás ľudí, ale aj zvieratá, so žiakmi 2. ročníka ZŠ Predajná sme sa pozreli na ťažký, no veľmi zaujímavý, život bocianov a žabiek: https://zspredajna.edupage.org/album/#gallery/543

So staršími žiakmi z Polomky a Heľpy sme popri kolobehu vody v prírode prebrali aj problematiku kolobehu vody v nás, keďže aj naše ľudské telo je viac než spolovice tvorené vodu. Porozprávali sme si o význame pitného režimu a prostredníctvom výstavky sme si priblížili tiež zaujímavý výskum o pamäti vody prof. Emota Masaru. Prikladáme fotografiu z Polomky a niekoľko ďalších fotografií z Heľpy si môžete pozrieť na ich stránke: https://helpazs.edupage.org/album/#gallery/521

Naše „vodné putovanie“ sme ukončili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron v Dubovej. Keďže stretnutie s miestnymi obyvateľmi je pre nás vždy niečím špeciálne a výnimočné, pripravili sme pre nich aj špeciálny prierezový program, ktorý zahŕňal vybrané aktivity všetkých predchádzajúcich programov a ako bonus navyše sme sa porozprávali aj o význame pitia čistej neochutenej vody pre naše zdravie a pozitívne životné nastavenie.

Text: Ing. Jana Kološtová
foto:Bc. Anna Šuchaňová, DD a DSS Hron