Svetový deň vody v NAPANT-e

Včerajší Svetový deň Vody sme oslávili spoločne  so žiakmi Základnej školy v Nemeckej.  Tí starší, si vyskúšali zaujímavé vodné pokusy, napríklad: ako použiť vodu namiesto lupy, ako si zhotoviť vodnú zvonkohru či  maxibublifuk. Že voda vie byť naozaj zábavná si overili aj na stanovišti venovanému online hrám o vode.   Vážnejším témam sme sa venovali na stanovišti  venovanému kolobehu vody v prírode, príčinám úbytku pitnej vody na Zemi, ako aj návrhom, čo môže urobiť každý z nás na zvrátenie tohto stavu.  Zaujímavostiam  o pitnom režime a vhodnosti rôznych druhov nápojov pre naše zdravie bolo venované posledné stanovište. Tu si žiaci otestovali pH obľúbených nápojov a formou tipovacej súťaže sa dozvedeli  koľko vody je potrebnej na výrobu jednej porcie rôznych druhov základných potravín.

Druhá časť osláv Svetového dňa vody bola zameraná na minerálne vody a regionálnu výchovu. Na Slovensku máme až 1626 prameňov minerálnych vôd, čím sme sa zaradili medzi najbohatšie krajiny sveta z pohľadu výskytu minerálnych vôd.  V blízkom okolí Nemeckej sa vyskytujú až tri rôzne a chuťovo odlišné mierálne vody: Brusnianka z Brusna, Kyslá  z Pohronského Bukovca a Kyslá z Jasenia.  Do ochutnávky týchto troch druhov minerálnych vôd sa zapojili všetci žiaci, mladší aj starší.  V následnom hlasovaní si za kráľovnú minerálnych vôd vybrali Kyslú z Pohronskeho Bukovca, ktorá získala 62% hlasov, na druhom mieste sa umiestnila Brusnianka, za ktorú hlasovalo 30% žiakov a na poslednom mieste skončila Kyslá z Jasenia, ktorú si vybralo len 8% žiakov. Veríme, že aj takéto zážitkové učenie prispeje k posilneniu regionálneho cítenia u žiakov, ktoré je základom pre následný vzťah k územiu v ktorom žijú a ochranu prírody Nízkych Tatier.

Fotodokumentácia z podujatia bude k dispozícii na webovej stránke ZŠ Nemecká https://zsnemecka.edupage.org/album/?