„Ľad nezastaví rieku, keď ponáhľa sa ku moru,

tak nech nie sú prekážky pri stúpaní na horu…“

                                                                                                                                               Adalbert Mezei

Chladnú hlavu,

jasný úsudok,

priezračné srdce

a starosti nech odplaví voda,

aby Váš čas plynul pokojne, ako rieka.

 

Všetko dobré na poli pracovnom i osobnom všetkým priateľom, návštevníkom i spolupracovníkom praje

                                                                                                                                                                 kolektív pracovníkov Správy NAPANT