Vyhodnotenie Ekovýchovného programu Bocian v NAPANTe

Vyhodnotenie Ekovýchovného programu Bocian v NAPANTe

Ekovýchovný program Bocian na Slovensku, od roku 2001, organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK).

Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín, CSc., cieľom programu je zaujať a zapojiť mládež a verejnosť do prírodovednej odbornej činnosti a poznávaním života bociana prispieť k jeho ochrane a ochrane prostredia v ktorom žije.

Hlavnou aktivitou programu je pozorovanie hniezd bociana bieleho, ktorú vykonávajú žiaci, žiacke kolektívy pod vedením zanietených pedagógov, prípadne aj dobrovoľníci a nadšenci z radov verejnosti.

Celoslovenskú koordináciu programu zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian a organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Regionálnymi koordinátormi programu sú jednotlivé správy chránených území na Slovensku, medzi nimi aj Správa Národného parku Nízke Tatry.

Vrámci Nízkych Tatier každoročne povzbudzujeme školy, aby sa do programu zapojili, organizujeme „Bocianie programy“, vrámci ktorých žiakom zážitkovou formou priblížime život bociana bieleho a predstavíme aktivity, do ktorých sa vrámci programu môžu zapojiť.

Prvými zapojenými v programe boli viaceré žiacke kolektívy zo ZŠ Nemecká v r. 2011. Potom nasledovala dlhšia prestávka až do r. 2020, kedy sa do programu zapojila Emka Mišečková zo ZŠ Beňuš, ktorá bola našou jedinou pozorovateľkou aj v r. 2021.

Veľmi nás teší, že tento rok sa „náš“ pozorovateľský kolektív rozrástol a k Emke, ktorá už tradične pozorovala bocianie hniezdo na Polomke pribudol pozorovateľ zo Spojenej školy v Nemeckej – Maťko Petrík, ktorý pozoroval bocianie hniezdo v Nemeckej. Emka Mišečková, spolu so Samkom Bartošíkom zo ZŠ Beňuš zorganizovali pre svojich spolužiakov aj rovesnícke vzdelávanie na tému pozorovania bociana bieleho, aby ich tak povzbudili k účasti v programe. Samko aktivitu nafotil a spracoval aj do podoby powerpointovej prezentácie, ktorú škola prihlásila do  voliteľnej aktivity  „Najreport pre bociana“  ktorú vrámci 21. ročníka  Ekovýchovného programu Bocian vyhlásili organizátori.

Spomínanú prezentáciu, ako aj podrobné  celoslovenské vyhodnotenie 21. ročníka ekovýchovného programu Bocian si môžete prečítať v článku Štátnej ochrany prírody SR.

V rámci celoslovenského vyhodnotenia bola ocenená Emka Mišečková. My, na Správe NAPANT, sme sa rozhodli oceniť všetkých  troch zúčastnených žiakov z nášho regiónu.  Vážime si, že sa rozhodli venovať svoj  voľný čas  bocianom a v budúcom roku sa budeme tešiť, ak povzbudia k účasti v programe aj  spolužiakov.  Ďakujeme tiež pedagógom zúčastnených škôl za láskavý prístup, podporu a motiváciu svojich žiakov.

Text: Jana Kološtová   Foto: S-NAPANT, ZŠ Beňuš