Výzva pre návštevníkov.

Vážení návštevníci,

teší nás, že ste si v tejto náročnej dobe vybrali práve Nízke Tatry, ako miesto pre relax a pobyt v prírode. Na druhej strane, ak majú Nízke Tatry aj naďalej byť miestom oddychu, krásnych prírodných scenérií, či športového vyžitia, je potrebné dodržiavať platné zákony  a stanovené pravidlá.

Už deti v materskej škole vedia, že autom sa jazdí po ceste, nie po lúke, či lese. Napriek tomu mnohí toto základné pravidlo porušujú a to nielen jazdou, ale aj parkovaním vozidiel v prírodnom prostredí, mimo oficiálnych parkovísk, či legálnych odstavných plôch.  Týmto konaním  vodiči porušujú nielen Zákon o ochrane prírody a krajiny  (č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), ale tiež Zákon o cestnej premávke (č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov) a takéto  konanie môže byť postihnuté aj v zmysle §305 ods. 2 Trestného zákona (č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Vyzývame všetkých návštevníkov aby dodržiavali platné právne predpisy, ako aj opatrenia nariadené vládou v súvislosti s ochorením COVID-19 a:
  • realizovali svoj pobyt v prírode v rámci okresu, až do skončenia protipandemických opatrení
  • parkovali svoje vozidlá v obciach, na parkoviskách a legálnych odstavných plochách a nevchádzali na účelové komunikácie (lesné a poľné cesty) a na lúky, pasienky a pod.

Najviac atakované lokality sú:

  • Lokalita Úboč nad Šumiacom – autá je možné parkovať v dedine, resp. v smere na Kráľovu hoľu po odstavnú plochu v zákrute nad obcou.
  • Obec Pohorelá – autá je možné parkovať v obci, vjazd aj parkovanie vozidiel na pasienkoch v lokalite Makovisko nad obcou je zakázané.
  • Moštenická kyslá – autá je možné parkovať len na parkovisku – odstavnej ploche pri Asmolovovom prameni, parkovanie na lúke mimo odstavnej plochy je zakázané.

Pokiaľ sú oficiálne parkoviská a odstavné plochy plné, je potrebné si vybrať inú, menej navštevovanú lokalitu, prípadne prísť nabudúce skôr, aby ste parkovacie miesto mali. V žiadnom prípade to nie je dôvod na parkovanie kdekoľvek.

Ďakujeme za porozumenie.

Text: Jana Kološtová, Dan Harťanský

Foto: Ján Kuklica, Dan Harťanský