Vzácna návšteva z Taiwanu

Dňa 9.6.2018 navštívila Národný park Nízke Tatry delegácia z Taiwanu na čele s generálnym riaditeľom lesov Taiwanu pánom Hwa-Ching Lin a zástupcami Feng Chia University, ktorých viedol profesor Chao-Hsu Su. Terénna exkurzia sa uskutočnila, aj vzhľadom na nestále počasie, v okolí sedla pod Chopkom. Členovia delegácie sa veľmi podrobne zaujímali o štruktúru a kompetencie Správy NAPANT, fungovanie štátnej správy na úseku ochrany prírody, finančné ujmy a pod. Počas prezentácie, ktorá sa aj kvôli prichádzajúcej búrke konala v priestoroch Rotundy sme sa samozrejme dotkli aj aktuálnych otázok stavu lesov, kalamít a ich spracovávania, ako aj vykonávania opatrení na ich elimináciu a budúcnosti lesov, ich druhového zloženia na území Nízkych Tatier. Recipročne sme sa dozvedeli aj čo to o fungovaní a štruktúre Lesného úradu na Taiwane, ktoré je pod Ministerstvom vnútra a na zabezpečenie ochrany lesov dostáva od štátu nemalú finančnú čiastku, ktorú by sme im mohli závidieť. V lesoch Taiwanu sa uprednostňuje ich ochrana pred hospodárskym využívaním. No a v neposlednom rade sme diskutovali aj o globálnej zmene klímy a jej dopadoch na prírodné prostredie, ktorá sa dotýka nás všetkých bez ohľadu na vzdialenosť našich krajín. Exkurzia bola ukončená za stáleho dažďa na južnej strane NAPANT-u pri údolnej stanici Krúpová, kde účastníci aj napriek počasiu vyjadrili spokojnosť a vďaku za poskytnuté informácie a poznatky.

Autori: RNDr. Ľuboš Čillag, Ing. Ján Škorňa