Zimné sčítanie vodného vtáctva na LIPTOVE nebolo len o vtákoch.

Zimné sčítanie vodného vtáctva na LIPTOVE nebolo len o vtákoch.

Už tradičné sčítanie zimného vodného vtáctva sme na severnej strane Národného parku Nízke Tatry vykonali prevažne v druhom týždni roku 2022 (okrem úseku Kolesárky –Rovienky – v treťom týždni). Predpoveď počasia bola hlavným faktorom, ktorá určila hlavný sčitovací týždeň v povolenom termínovom rozsahu (od 10.1 – 23.1.). Tohto roku sme obsadili 12 úsekov. Jednalo o vodné toky Váh, Čierny Váh, Ipoltica, Malužianka, Svarínka, VN Čierny Váh, VN Lacková, Bocianka, Hodruša , Chorupinský potok.

V sumárnom pohľade a zhodnotení môžeme za „Liptovské“ úseky konštatovať mierny úbytok ako početnosti druhov, tak  aj početnosti jedincov samotných druhov. Najzaujímavejším pozorovaním bolo pozorovanie rybárika riečneho (Alcedo atthis). Zaznamenali sme však aj volavku popolavú (Ardea cinerea) , kačicu divú (Anas platyrhynchos), kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) , chochlačku sivú (Aythya ferina), či potápača veľkého (Mergus mengaser). Zaujímavosťou boli labute veľké (Cygnus olor) na vodnej nádrži Čierny Váh. Stálym a samozrejmým účastníkom sčítavacích formulárov bol vodnár potočný (Cinclus cinclus).  Príjemným spesterním bol prelet, síce nie vodného, ale vzácneho dravca, orla skalného (Aquila chrysaetos).

Popri pozorovaní vtáctva sme tiež kontrolovali lokality výskytu bobra vodného (Castor fiber). Popri tradičných lokalitách na Čiernom Váhu sme tiež zaznamenali aj nove lokality výskytu bobra vodného, z ktorých je zrejmé, že jeho početnosť sa pomaly zvyšuje, vďaka vhodnosti biotopu liptovských riek.

Najväčším prekvapením pre nás všetkých bolo, keď sme v toku Čierneho Váhu naďaleko lesného skladu a lúky s posedom, cca 30 m od cesty našli uhynutého vlka dravého (Canis lupus). Išlo o jedinca v dobrej kondícii, bez zjavných známok násilia. Privolaný vyšetrovateľ z Liptovského Mikuláša ho prebehol detektorom , či sa v ňom nenájde strela. Nenašla. So slovami „Nie je podozrenie na trestný čin“ a nezodpovedanými otázkami „Nemôže byť otrávený? Čo ho zabilo?“ odišiel. Vlka si prevzali majitelia poľovného revíru LESY SR š.p.

 

Text: Mikuláš Hančin

Foto: Ľubica Jurášová, Martin Paličko