Labute veľké na gudrónoch v Predajnej

Labute veľké na gudrónoch v Predajnej

Už vyše storočie si každoročne 1. apríla pripomíname Svetový deň vtáctva, ktorého zakladateľom je Brezniansky rodák, prírodovedec Oto Herman. Práve v tomto období vrcholí jarná migrácia vtákov a tak cez naše územie prelieta, či vracia sa veľké množstvo sťahovavých vtákov, medzi nimi aj labutí veľkých.

Počas náročnej cesty vyhľadávajú miesta v blízkosti vodných plôch, kde by si mohli odpočinúť a doplniť sily na ďalšiu cestu. Jednou takou, na prvý pohľad ideálnou vodnou plochou, vyzerá byť aj jazierko na fotke.

Žiaľ, v tomto prípade v jazierku nie je voda, ale  gudróny – koncentrovaná kyselina sírová „obohatená“ o zvyšky ropných látok a asfaltové živice, čo je pre mnohé vtáky smrteľná kombinácia. Paradoxom celej situácie je, že tieto toxické jazerá sa nachádzajú práve v okrese Brezno, odkiaľ pochádzal aj spomínaný zakladateľ Svetového dňa vtáctva.

O environmentálnej záťaži – gudrónových jamách v Predajnej sa popísalo už mnoho článkov. Riešenie je však stále v nedohľadne a situácia, v súvislosti s pretekaním hrádze, či priesakmi do prostredia, sa neustále zhoršuje.  Viac aktuálnych informácií o tomto probléme, ako aj, zatiaľ márnom boji Predajnianskej starostky Ing. Tatiany Čontofalskej s „čiernymi očami Predajnej“ si môžete prečítať v reportáži časopisu Život:

Okrem rizík pre ľudí, sú však spomínané gudrónové jamy nebezpečné aj pre živočíchy, najmä migrujúce vtáky. Správa NAPANT na tomto mieste zachraňovala labute už v roku 2012 (30.3.2012 Labute na skládke nebezpečného odpadu) a teraz opätovne aj v r. 2021.

Dňa 25.3. 2021 sme dostali hlásenie od starostky Predajnej, že na gudrónovom jazere plávajú 4 jedince labute veľkej. Hneď po nahlásení bol situáciu preveriť zoológ Správy NAPANT Ing. Stanislav Ondruš. Na brehu našiel tri jedince labute veľkej, z toho dva dospelé jedince a jedno vlaňajšie mláďa. Jedince boli intoxikované, malátne, vykazovali stratu plachosti a spomalené reakcie. Pri bližšom priblížení sa k nim sa dospelé jedince pokúšali uniknúť do gudrónov. Aby nedošlo k väčším škodám na ich zdraví, boli dospelé jedince ponechané na mieste a odchytený bol len juvenilný jedinec, ktorého zdravotný stav vyzeral byť vážnejší, než zdravotný stav dospelých jedincov. Tento bol prevezený na veterinárne vyšetrenie a následne bol ošetrený v chovnej stanici Správy NAPANT v Banskej Bystrici, kde bol umiestnený na rehabilitáciu.

Po umiestnení mláďaťa sa zoológ vrátil na gudróny pre zvyšné dva jedince, tie však už na lokalite neboli. Ostáva teda  len dúfať, že úspešne odleteli.

Jedinec, umiestnený v chovnej stanici sa po troch dňoch zotavil natoľko, že ho bolo možné vypustiť do voľnej prírody. V nedeľu 28. marca bol vypustený v lokalite hať Šalková a pre potreby ďalšieho monitorovania bol označný ornitologickým krúžkom A584.  Na lokalite ho už vítali bociany, ktoré sa práve vrátili na hniezdo v Šalkovej.

Vypustený jedinec labute veľkej sa stále nachádza v Šalkovej a jeho zdravotný stav sa  zlepšuje. Tentoraz teda išlo o príbeh so šťastným koncom, no dlhodobá ignorácia a neriešenie problému môže vyústiť do ešte vážnejšej ekologickej havárie, než bol kolaps odkaliska v Dúbrave.

Text: Jana Kološtová

Foto: Stanislav Ondruš, Jana Kološtová

Zdroje:

web ŠOP SR

zivot.pluska.sk

web NAPANT

envigeo.eu