Projekt tri terénne stanice na ubytovanie malých skupín turistov a terénnych pracovníkov

 

Projekt „Terénne chaty Dúbrava, Dve Vody a Chata v sedle pod Veľkým Bokom“ je  financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy „Príprava projektov infraštruktúry národných parkov“ s kódom „IROP-PO7-SC76-2022-93. Výška nenávratného finančného príspevku: 88 254,68 eur.

Zámerom projektu je rekonštrukcia troch objektov, chaty Dúbrava, Dve vody a Chaty v sedle pod Veľkým Bokom, nachádzajúcich sa na území NAPANT-u pre účel terénnych staníc na ubytovania malých skupín turistov a terénnych pracovníkov. Predmetom zadania je spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie troch objektov, chaty Dúbrava, Dve vody a Chaty v sedle pod Veľkým Bokom. Chaty sa nachádzajú na území Národného parku Nízke Tatry v prírodnom prostredí a budú slúžiť ako terénne stanice na účely ubytovania malých skupín turistov pod vedením profesionálnych sprievodcov, terénnych zamestnancov Správy NP Nízke Tatry z oblastí zoológia, botanika, envirovýchova, strážna služba a externé tímy alebo jednotlivcov – vedcov a výskumníkov. Komplexný návrh rekonštrukcie by mal citlivo nadväzovať na pôvodnú architektúru objektu a výnimočnosť danej lokality chráneného územia. Mal by priniesť kvalitné riešenie exteriéru aj interiéru objektu, zároveň prihliadať na možnosti realizácie v kontexte prístupu a ekonomickej triezvosti. Udržateľnosť návrhu je vítaná použitím ekologicky úsporných materiálov, minimalizáciou spotreby a prevozu stavebného materiálu, recykláciou jestvujúceho materiálu, či použitím moderných technologických riešení pre využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií o prebiehajúcom projekte nájdete na nasledovných odkazoch:

Podrobnejšie informácie o terénnych staniciach si môžete pozrieť tu: