O tom, že aj my na Správe NAPANT sa snažíme byť „usilovný ako včielka“ sme  už na našej  stránke písali (https://www.napant.sk/usilovny-ako-vcielka/ ).

Projekt „Včely sú život“, ktorý Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok realizuje v spolupráci s obcou Závažná Poruba, za finančnej podpory spoločnosti IKEA Industry sa blíži do svojho finále, ktorým bude slávnostné otvorenie školskej včelnice v obci Závažná Poruba. Otvorením včelnice však práca na zveľaďovaní a podporovaní biodiverzity v okolí nekončí, ale práve naopak – začína. Boli by sme radi, aby sa deti sami naučili starať sa  o včelnicu a včielky, preto sme sa rozhodli zriadiť pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka ZŠ Milana Rúfusa v Závažnej Porube včelársky krúžok.

Krúžok vedú manželia Hančinovci, pracovníci Správy NAPANT v Liptovskom Hrádku, ktorí sú tiež aktívni včelári. Pri prvom stretnutí v septembri si žiaci vyskúšali natieranie úľov a zbíjanie rámikov. Aj keď to nie je také atraktívne, ako stáčanie medu, aj toto patrí k práci včelára. Záujem a nadšenie detí bolo veľké, veríme, že im vydrží aj pri ďalších stretnutiach.

Už začiatkom októbra  čaká deti úprava areálu školskej včelnice, vrámci ktorého spoločnými silami vyplejeme bylinkovú špirálu a tiež pripravíme plochu, ktorá bude slúžiť ako lúka pre včielky a iné opeľovače. Teraz na jeseň odstránime trávu a plochu prekopeme a na jar vysejeme lúčnu zmes s medonosnými rastlinami. Pri ďalších stretnutiach tiež plánujeme vyrobiť tabuľky, ktoré budú označovať jednotlivé druhy rastlín v bylinkovej špirále a medonosnom záhone, vyskúšame si výrobu sviečok, v rámci podpory biodiverzity v okolí vyrobíme do záhrady „ježkovníky“ – domčeky pre ježkov a hmyzí hotel a mnoho ďalších aktivít o ktorých ešte určite budeme informovať.

Text a foto: Elena Hančinová

Editácia: admin